Relining i Stockholm: en investering för framtiden

08 februari 2024 Lotta Alberius

editorial

Stockholm växer och med det följer ett ökande behov av underhåll och renovering av stadens infrastruktur. Ett viktigt område som ofta förbisett är underhållet av de tusentals kilometer av rör som ligger gömda under stadens yta. Relining är en kostnadseffektiv och hållbar metod för att restaurera gamla avloppsledningar utan att behöva gräva upp gator och orsaka störningar i staden. I denna artikel utforskar vi vad relining innebär, dess fördelar, och hur processen ser ut, särskilt inom Stockholm-området.

Ingress till relining

Relining är en metod för rörsanering som innebär att man skapar en ”rör-i-rör”-lösning genom att föra in en ny rörbeläggning invändigt i de befintliga rören. Detta skapar en långsiktig lösning för rör som är skadade av korrosion, rotintrång, sprickbildning eller andra åldersrelaterade problem. Eftersom metoden inte kräver något omfattande grävarbete erbjuder den en snabb och mindre störande process för fastighetsägare och kommuner i Stockholm, vilket är avgörande i en stad där varje minut av driftstopp kan ha stor påverkan.

Fördelar med relining

Kostnadseffektivt och tidsbesparande

Relining ses som ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell rörutbytning eftersom det minimerar behovet av omfattande grävarbete, vilket kan vara både dyrt och tidskrävande. Processen innebär mindre arbete, kortare utförandetid och därmed lägre arbetskostnader. Störningar i trafiken och för boende minskas också avsevärt, eftersom metoden är mindre invasiv jämfört med traditionell rörläggning.

Lång hållbarhet

De material som används vid relining är både starka och flexibla och kan ha en livslängd på 50 år eller mer. Detta gör att relining inte bara är en temporär lösning, utan en långsiktig sådan som skyddar rörledningar mot framtida skador och underhållsbehov.

Miljövänligt alternativ

Relining är ett miljövänligt alternativ där mindre utsläpp av koldioxid genereras under processen, eftersom det krävs mindre tunga maskiner och grävning. Det bidrar också till att bevara stadsbilden eftersom metoden elimineras behovet av att gräva upp vägar och trottoarer.

relining i Stockholm

Processen för relining

Förundersökning och röranalys

Processen för relining börjar med en noggrann förundersökning och röranalys. Detta innefattar inspektion med kameror som förs in i rörsystemet för att identifiera de problem som behöver åtgärdas. Med denna teknik kan man exakt lokalisera var skadorna finns och bedöma rörens allmänna skick.

Förberedelser och installation

Efter att en grundlig röranalys är genomförd sker förberedelserna för relining. Detta kan innebära rengöring av de befintliga rören för att säkerställa att den nya beläggningen fäster ordentligt. Därefter förs en liner en slags flexibel ”strumpa” impregnerad med en härdande harts in i röret. Med hjälp av lufttryck eller vatten formas linern efter rörets inre konturer och härdar sedan till en fast struktur.

Efterkontroll

När den nya linern är på plats och härdad utförs en slutgiltig inspektion för att säkerställa att installationen är korrekt genomförd och att röret är tätt och funktionellt. Efterkontrollen är en vital del av processen för att garantera kvalitén på det genomförda arbetet.

Relining-experter i Stockholm: Röranalys.se

I Stockholm finns det flera företag som erbjuder relining-tjänster, men det är viktigt att välja en tjänsteleverantör som kan garantera en hög standard av arbete och som förstår de unika utmaningarna i regionen. Ett sådant företag är Röranalys.se, som har bred erfarenhet och djupgående expertis inom just relining.

Med en proaktiv inställning och modern metodik, säkerställer Röranalys.se att ditt rörsystem blir återställt till toppskick med minimal påverkan på omgivningen. Genom att använda sig av noggranna förundersökningar och effektiva reliningtekniker är de en pålitlig partner för fastighetsägare, BRF:er och kommuner i Stockholm. Om du befinner dig i behov av relining i Stockholm, kontakta Röranalys.se för en konsultation och ta det första steget mot ett mer hållbart och långvarigt rörsystem.

Fler nyheter